POZIS-BAU s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v KÚ Slatina

Číslo jednací: 08960-9/2013-ERU

Účastník řízení prováděl dne 27. září 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 2309/67 – ostatní plocha, v katastrálním území Slatina, v obci Brno, zemní práce v přímé souvislosti s opravou poškozeného teleskopického uzávěru vodovodního šoupěte, kdy došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 225, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost POZIS-BAU s.r.o., se sídlem V jámě 1371/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 26764741
Datum nabytí právní moci: 29. 8. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 910.07 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon