POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r. o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09377-9/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6.listopadu 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Opatov na Moravě v obvodové zdi budovy č. p. 175 činnost, v důsledku které došlo k poškození středotlaké ocelové plynovodní přípojky OC DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně. 

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r. o., se sídlem Hrotovická 191, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO:18127754

Datum nabytí právní moci: 22. 12. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte