PowerEco s.r.o. – rozhodnutí k neplněním zákonem stanovené povinnosti

Datum

Číslo jednací: 06251-7/2015-ERU

Účastníkovi řízení byla jako držiteli licence na výrobu elektřiny uložena pokuta za spáchání správního deliktu dle § 91 odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se účastník řízení dopustil porušením § 15a energetického zákona tím, že Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovených lhůtách nedoložil požadované podklady a informace, které Energetický regulační úřad opakovaně vyžadoval, a to nejprve prostřednictvím žádosti o poskytnutí informací dle § 15a energetického zákona a následně prostřednictvím opakované žádosti o poskytnutí informací dle § 15a energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

PowerEco s.r.o., se sídlem Za Mototechnou 1082/38, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ: 28432665

Datum nabytí právní moci: 29. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 731.72 KB

Obsah

Sdílejte