Povodí Odry, státní podnik – rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 06297-4/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 7 energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:          

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021

Datum nabytí právní moci: 22. 8. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon