Povodí Moravy s. p. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09460-8/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. listopadu 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Přerov městská část Popovice na ulici U Trati údržbu břehu koryta toku Vinarský potok, při které došlo prostřednictvím traktoru s příkopovým ramenem a mulčovací hlavou s kotoučovou pilou k poškození kapákové armatury odvodňovače plynu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Povodí Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 70890013

Datum nabytí právní moci: 19. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 888.28 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon