PORR a.s. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 08619-14/2020-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona nepravdivě ujistil společnost SEDOS stavby a.s., že se v prostoru stavby nevyskytují plynárenská zařízení, což při provádění zemních prací vedlo k poškození středotlakého plynovodu a tím k porušení zákazu ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO: 43005560

Datum nabytí právní moci: 17. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 269.88 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon