PORR a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 12375-8/2019-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání dvou přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2018, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození a ze dvou přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2019, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO: 43005560

Datum nabytí právní moci: 12. 9. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 474.12 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon