Porr a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09257/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. června 2014 v obci Hovězí, lokalita u Válků, poblíž č. p. 376 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce při výstavbě kanalizační stoky A-1 v rámci realizace stavby „Čistá řeka Bečva, část B", kdy při vytahování pažícího boxu z rýhy výkopu strojním mechanismem došlo k vytrhnutí části živičného krytu vozovky, který při pádu do rýhy výkopu poškodil středotlakou plynovodní přípojku PE Dn 32, a dne 17. června 2014 v lokalitě Kotojedy, křižovatka směr Těšnovice v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce při výstavbě nové okružní křižovatky v rámci realizace stavby „Silnice II/367: Kroměříž - Kotojedy", kdy při odsouvání velkého betonového bloku strojním mechanismem došlo k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 110, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Porr a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO: 43005560

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 968.07 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon