Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu pro rok 2017

Energetický regulační úřad informuje účastníky trhu s elektřinou, že sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví elektroenergetiky dle § 17d odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (energetický zákon) se řídí nařízením vlády č. 392/2015 Sb., o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu.

Ke dni vydání této informace sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví elektroenergetiky činí 2,39 Kč za měsíc na každé odběrné místo zákazníka odebírajícího elektřinu. Celková cena za činnosti operátora trhu ke dni vydání této informace dle bodu (5.2.) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny tedy činí 4,90 Kč/odběrné místo/měsíc.

Sdílejte