Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu

Informace o sazbě poplatku na činnost ERÚ

Energetický regulační úřad informuje účastníky trhu s plynem, že sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví plynárenství dle § 17d odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se aktuálně řídí nařízením vlády č. 392/2015 Sb., o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu.

Ke dni vydání této informace sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví plynárenství činí 1,34 Kč/MWh za množství spotřebovaného plynu. Celková cena za zúčtování operátora trhu pro rok 2022 ke dni vydání této informace dle bodu (12.3) cenového rozhodnutí č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, tedy činí 2,04 Kč/MWh.

Sdílejte

Share icon