POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo - rozhodnutí k nesplnění povinnosti uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy

Číslo jednací: 00212-4/2021-ERU

Obviněný z přestupku se jako výrobce a dodavatel paliva z biomasy uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 49 odst. 1 písm. c) zákona o podporovaných zdrojích energie, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 7 odst. 5 zákona o podporovaných zdrojích energie nesplnil povinnost uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo bio metanu a o stanovení a uchovávání dokumentů, když Energetickému regulačnímu úřadu v rámci provedené kontroly doložil nepravdivé údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo, se sídlem č.p. 251, 664 91 Nová Ves, IČO: 25560310

Datum nabytí právní moci: 25. 5. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon