Energetický regulační úřad předkládá souhrn vznesených podnětů a připomínek k připravované novele vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, spolu s komentářem Energetického regulačního úřadu.

Účastníci trhu s plynem se mohou vyjádřit k vzneseným podnětům a zároveň navrhnout řádně odůvodněné vypořádání podnětů.

Níže jsou přiložené podněty včetně editovatelného formátu. K připomínce č. 3 je přiložen soubor s návrhem konceptu rezervace přepravní kapacity do/ze zásobníku plynu.

Pravidla konzultačního procesu

  1. Připomínky k uvedeným podnětům a komentářům, a návrhy na vypořádání je možné Úřadu předat prostřednictvím e-mailové adresy plyn@eru.cz s označením předmětu „PTP – VKP".

  2. Připomínky a návrhy musí být zaslány včetně řádného odůvodnění.

  3. Připomínky a návrhy je možné zasílat do 1. března 2015 na výše uvedenou e-mailovou adresu.

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 559.19 KB
Typ: xlsx
Velikost: 36.81 KB

Obsah

Sdílejte