Podmínky podání žádosti na služební místo

09.02.2023, aktualizováno 15.03.2023

Posuzovány budou dokumenty

Označení obálky nebo datové zprávy

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy:

Neotevírat

a slovy

Výběrové řízení na služební místo (označení služebního místa).

V žádosti je žadatel/ka povinen/na uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu/jí budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.