Návrh Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti MS UTILITIES & SERVICES a.s.

Návrh Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti MS UTILITIES & SERVICES a.s., předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné zasílat do 18. října 2013 na adresu: ivana.korandova@eru.cz

 

Obsah

Sdílejte