Návrh změny Obchodních podmínek OTE, a. s. pro evidence záruk původu

Návrh změny Obchodních podmínek OTE, a. s. pro evidence záruk původu (PDF, 358 kB), předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu pro schválení.

Doménový protokol České republiky (PDF, 899 kB)

Připomínky je možné zasílat do 6. září 2013 na adresu: vojtech.jahoda@eru.cz, viktor.visnovsky@eru.cz, pavel.longin@eru.cz

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 358.77 KB
Typ: pdf
Velikost: 899.69 KB

Obsah

Sdílejte