Návrh Řádu provozovatele přepravní soustavy společnosti NET4GAS, s.r.o.

Návrh Řádu provozovatele přepravní společnosti Net4Gas, s. r. o. předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení. Přiložena je změnová verze k uvedenému dokumentu.

Připomínky je možné zasílat do 16. srpna 2013 na adresu: zdenek.patera@eru.cz
 

Obsah

Sdílejte