Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy předaný společností CEFIL s.r.o.

Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společností CEFIL s.r.o. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Pravidla provozování distribuční soustavy (PDF, 484 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 175 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 189 kB)
Příloha č. 3 (PDF, 233 kB)
Příloha č. 4 (PDF, 332 kB)
Příloha č. 5 (PDF, 150 kB)
Příloha č. 6 (PDF, 116 kB)

Připomínky je možné zaslat do 25. července 2013 na adresu zdenek.petak@eru.cz.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, nebo připomínkami uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá.
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 171.02 KB
Typ: pdf
Velikost: 185.16 KB
Typ: pdf
Velikost: 229.6 KB
Typ: pdf
Velikost: 328.25 KB
Typ: pdf
Velikost: 146.54 KB
Typ: pdf
Velikost: 112.08 KB

Obsah

Sdílejte