Návrh Obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice, společnosti OTE, a.s., pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie

Návrh Obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice, společnosti OTE, a.s., zveřejněný v rámci správního řízení o stanovení řádu podle ustanovení § 97a energetického zákona

Pravidla OTE, a.s., pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie (PDF, 170 kB)

Připomínky je možné zaslat do 11. února 2013 na adresu: zdenek.zdvihal@eru.cz

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 166.33 KB

Obsah

Sdílejte