PM Realstav Invest s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06279-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Zábřeh v ulici Rybářská, u nemovitosti č. p. 1693 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Horní Pomoraví II - sever", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PM Realstav Invest s.r.o., se sídlem Rosická 333, 664 17 Tetčice, IČO: 29181453

Datum nabytí právní moci: 28. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 362.82 KB

Obsah

Sdílejte