Plyn

V této části webových stránek jsou umístěny články zabývající se problematikou odvětví plynárenství v působnosti Energetického regulačního úřadu.


INDIKATIVNÍ CENA KOMODITY PLYN.
 

V části Cenová rozhodnutí jsou zveřejněna aktuální cenová rozhodnutí a archiv starších cenových rozhodnutí pro oblast plynárenství.

V části Sdělení jsou pak umístěna důležitá rozhodnutí a oznámení týkající se trhu s plynem (například výkladová stanoviska k některým vyhláškám, oznámení o schválení pravidel provozování přepravní či distribučních soustav, oznámení týkající se uskladňování v České republice apod.).

V části Regulační výkaznictví jsou umístěny vzory výkazů pro držitele licencí, kteří jsou podle § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů., povinni předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ekonomické a technické údaje.

V části Statistika a sledování kvality jsou k dispozici statistické údaje týkající se plynárenství v České republice (charakteristické plynárenské údaje, průměrné teploty v ČR, spotřeba  plynu a dovoz plynu do ČR apod.). Dále jsou zde publikovány informace o bezpečnostních standardech dodávky a standardy na přepravu, distribuci nebo uskladnění plynu.

V části Metodika regulace jsou umístěny aktuálně používané i starší metodiky a pravidla  regulace a zásady cenové regulace pro jednotlivá regulační období pro odvětví plynárenství.

Kapitola Konzultační procesy obsahuje probíhající i dokončené konzultační procesy, které se týkají vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem, vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství a souvisejících předpisů, Řádů provozovatelů a obchodních podmínek a Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy.

Seznam článků rubriky

Je zobrazeno 11 - 20 položek z celkového počtu 150.
Položek na stránku 10
  15