Konzultační procesy

Kapitola Konzultační procesy obsahuje probíhající i dokončené konzultační procesy, které se týkají vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem, další legislativy vztahující se k trhu s plynem, vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství a souvisejících předpisů, Řádů provozovatelů a obchodních podmínek a Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy.