Cenová rozhodnutí

Energetický regulační úřad stanovuje v souladu s § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d),  § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství cenová rozhodnutí o  regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Cenovým rozhodnutím Úřad stanovuje regulované ceny za službu přepravy plynu, službu distribuční soustavy, ceny za činnost operátora trhu a ceny dodávky poslední instance.

Seznam článků rubriky

Je zobrazeno 11 - 14 položek z celkového počtu 14.
Položek na stránku 10
  2