Číslo jednací: 03847-6/2011-ERU

Účastník řízení prováděl v ulici Dr. E. Beneše u č. 24, katastrální území Hlučín, okres Opava, v prostoru ochranného pásma podzemního středotlakého plynárenského zařízení zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti tohoto zařízení s následným středním únikem plynu a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, v rozporu s ustanovením § 68 odstavec 3 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), čímž spáchal správní delikt podle § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost PLASTMONT inženýrské sítě s.r.o., se sídlem: Příměstská 776/39, 725 25 Ostrava, Polanka nad Odrou, IČ: 26851679

Datum nabytí právní moci: 7. 1. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 344.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon