PKS stavby a. s. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vladislav

Číslo jednací: 08398-9/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 6. srpna  2012 v obci Vladislav  v ochranném pásmu plynárenského zařízení v přímé souvislosti se stavbou vodního díla „Ochrana vod v povodí řeky Dyje – II. Etapa 2 Vladislav – ČOV a kanalizace" zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a touto činností došlo v konečném důsledku k ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost PKS stavby a. s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059
Datum nabytí právní moci: 19. 8. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1021.7 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon