PK STAVEX s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11550-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 27. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Damnice (okres Znojmo), u domu č. p. 99 manipulační práce v souvislosti s realizací stavby „Splašková kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PK STAVEX s.r.o., se sídlem Rašovice 249, PSČ 68501, IČ 27675360

Datum nabytí právní moci: 26. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 365.35 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon