PITTNER Česká Lípa s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Datum

Číslo jednací: 01857-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

PITTNER Česká Lípa s.r.o., se sídlem Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa, IČO: 28687329

Datum nabytí právní moci: 3. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 241.18 KB

Obsah

Sdílejte