Pflaument Investment, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 04679-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Pflaument Investment, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Braník, Branická 213/53, 147 00 Praha, IČO: 24798941

Datum nabytí právní moci: 10. 7. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte