PEMA GROUP s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 06065-8/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

PEMA GROUP s.r.o. se sídlem Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814203

Datum nabytí právní moci: 25. 11. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 244.61 KB

Obsah

Sdílejte