PELÁN stav, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06383-4/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl:

-      dne 1. července 2016 v Troskotovicích, u domu č. p. 39, v ochranném pásmu plynárenského zařízení, v rámci realizace opravy dešťové kanalizace prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a

-      dne 1. října 2016 v Hrotovicích, ul. Bří Lohniských, u domu č. p. 104, v ochranném pásmu plynárenského zařízení, v rámci realizace stavby „Chodník u silnice III/15245 ve městě Hrotovice" prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké ocelové plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PELÁN stav, s.r.o., se sídlem Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice, IČO: 02816342

Datum nabytí právní moci: 20. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 795.25 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon