PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 11956-7/2017-ERU

Obviněný, se uznává vinným ze spáchání dvou přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. dubna 2016 a dne 8. října 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu a středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., se sídlem Zelená 2179/13, Předměstí 412 01 Litoměřice, IČO: 01717243

Datum nabytí právní moci: 17. 2. 2018

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte