PB VYZE s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01532-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Lutyně - Věřňovice, ulice Hlavní č. p. 44 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování obce Dolní Lutyně, část Věřňovice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PB VYZE s.r.o., se sídlem Štramberská 2871/47, Hulváky, 703 00 Ostrava, IČ 25896008

Datum nabytí právní moci: 18. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 347.26 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon