PB SCOM s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu zdržet se v ochranném pásmu i&nbspmimo ně jednání, kterým může být ohrožen bezpečný a spolehlivý provoz plynárenské soustavy

Číslo jednací: 09071-6/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Pohled u silnice I/9 na staveništi přivaděče k silničnímu obchvatu obce Roušťany v postavení zhotovitele zemních prací, bez toho, že by znal přesné uložení tohoto zařízení, prováděl zemní práce, při kterých došlo dne 28. června 2017 k poškození středotlakého plynovodu PE DN 90 strojním mechanizmem, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, IČO: 25397087

Datum nabytí právní moci: 9. března 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 650.74 KB

Obsah

Sdílejte