Partnerství pro otevřené vládnutí

Přistoupení ČR k iniciativě „Partnerství pro otevřené vládnutí“ (Open Government Partnership – OGP) schválila vláda usnesením ze dne 14. září 2011 č. 691. Záměr vlády ČR zapojit se do této iniciativy byl vyjádřen dopisem místopředsedkyně vlády Karolíny Peake ze dne 14. září 2011.

Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership - OGP) je mezinárodní iniciativou administrativy USA podporující otevřenost, transparentnost a boj proti korupci. Cílem je konkrétní závazek vlád podpořit rozpočtovou transparentnost, zvýšit občanskou angažovanost, bojovat s korupcí a transformovat se ve více otevřené, efektivní a odpovědné instituce.

Sdílejte