PALOMO, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Účastník řízení
PALOMO, a.s.
IČO
25371681
Spisová značka
01357/2022-ERU
Číslo jednací
01357-10/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 190 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon