Číslo jednací: 04061-10/2011-ERU

Správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že dne 12. července 2010 při výstavbě skladové haly č. p. 37 v ulici Dělnická, katastrální území Most, okres Most, v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení poškodil středotlakou plynovodní přípojku PE d 90, a touto činností měl v konečném důsledku ohrozit spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, bylo zastaveno.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost P.S.P. Praha s.r.o., se sídlem Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10 – Michle, IČ: 25954032
Datum nabytí právní moci: 31. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 698.93 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon