P & M true family, s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí požadovaných podkladů a informací

Datum

Číslo jednací: 08854-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost P & M true family, s.r.o., se sídlem Kolbenova 607/20, 190 00 Praha, IČO: 03877094

Datum nabytí právní moci: 18. 9. 2019       

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 366.58 KB

Obsah

Sdílejte