OZP servis s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 10081-7/2017-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na distribuci elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. b) energetického zákona za období od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 měsíčně nezpracovával a nepředával operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových diagramů dodávek a potřebné údaje k uplatnění ceny za systémové služby a ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou, se dle ust. § 86 odst. 1 písm. j) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba OZP servis s.r.o., se sídlem Fügnerovo nám. 2/1807, 120 00 Praha, IČO: 26688697

Datum nabytí právní moci: 16. 2. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 419.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon