Outulný VHS spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09708-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl    

- dne 3. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Moravské Budějovice, strojně zemní práce při, kterých došlo k poškození středotlakého ocelového plynovodu DN 150, a dále

- dne 14. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Pravlov, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně dle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, a tím se dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Outulný VHS spol. s r.o., se sídlem Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 01430050

Datum nabytí právní moci: 2. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 459.22 KB

Obsah

Sdílejte