Otín Green Power s.r.o. – rozhodnutí o&nbspzastavení řízení

Číslo jednací: 02853-46/2016-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona jakožto držitel licence na výrobu elektřiny v době nejméně ode dne 25. března 2015 do dne 30. března 2016 neoznámil neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ust. § 7 téhož zákona, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, ačkoliv nejpozději dne 24. března 2015 došlo ke změně hodnoty celkového instalovaného výkonu provozovny, kterou je vymezen rozsah podnikání a technické podmínky v rámci udělené licence, se s odkazem na ust. § 66 odst. 2 správního řádu ve spojení s ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích"), zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Otín Green Power s.r.o., se sídlem Vídeňská 172, 252 42 Vestec, IČO: 29026865

Datum nabytí právní moci: 13. 6. 2018

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon