Otázky a Odpovědi k nařízení REMIT - 21. edice

Agentura ACER zveřejnila 26. 6. 2017 dvacátou první edici otázek a odpovědí k implementaci nařízení REMIT. V této edici jsou obsaženy kromě otázek a odpovědí k nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 (REMIT), prováděcímu nařízení Evropské komise č. 1348/2014 také informace o tom, jaké povinnosti mají koncoví zákazníci při zveřejňování důvěrných informací a jaké jsou obecné zásady týkající se účastníků trhu. V dokumentu, který agentura ACER pravidelně aktualizuje, jsou zodpovězeny otázky zaslané prostřednictvím remit@acer.europa.eu.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.61 MB

Obsah

Sdílejte