Ostravské komunikace, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10735-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ostrava – Krásné Pole na ulici Zauliční u objektu č. p. 155/13 zemní práce v souvislosti se stavbou „SOUVISLÁ ÚDRŽBA MK ZAULIČNÍ", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 160, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 25396544

Datum nabytí právní moci: 11. 12. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon