Ostravská těžební, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04039-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ostrava – Poruba na ulici Svojsíkova u domu č. p. 1583/21 zemní práce v souvislosti s rekonstrukcí chodníku, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození nízkotlakého ocelového plynovodu DN 125, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Ostravská těžební, a.s., se sídlem Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava, IČ: 25858866

Datum nabytí právní moci: 14. 5. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon