Original S1 Property SE - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 13098-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 16. 10. 2021 požadované informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Original S1 Property SE, se sídlem Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 24273414

Datum nabytí právní moci: 17. 11.2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 183.56 KB

Obsah

Sdílejte