OPTIMA GAZ s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

28.01.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 00804-30/2020-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2019, kterého se měl obviněný dopustit tím, že v době nejméně od 26. 10. 2018 do 3. 9. 2019 porušil zákaz stanovený v § 3 odst. 6 energetického zákona plnit propan-butanové lahve bez souhlasu jejich vlastníka se podle § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

OPTIMA GAZ s.r.o., se sídlem Trhový Štěpánov, Dubějovická 361, 257 63 Trhový Štěpánov, IČO: 27576965

Datum nabytí právní moci: 4. 7. 2020

druhý stupeň

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 389.9 KB

Sdílejte

Share icon