Opatření souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu

Sdělení úřadu

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním státních zaměstnanců ohledně podezření ze spáchání protiprávního jednaní státními zaměstnanci ve služebním úřadu, byl na Energetickém regulačním úřadě určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje pouze oznámení státních zaměstnanců o podezření ze spáchání protiprávního jednání státními zaměstnanci Energetického regulačního úřadu.

Prošetřovatelem podle § 3 odst. 3 předmětného nařízení byla Radou Energetického regulačního úřadu určena JUDr. Markéta Zemanová.

Oznámení je možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: prosetrovatel@eru.cz.

Pro příjem oznámení státních zaměstnanců o podezření ze spáchání protiprávního jednání státními zaměstnanci Energetického regulačního úřadu v listinné podobě byla dále zřízena schránka umístěná u vchodu do budovy sídla Energetického regulačního úřadu na adrese Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava.

Sdílejte