ONIVON a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 01398-8/2015-ERU

ONIVON a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 01398-8/2015-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn.  KO-01398/2015-ERU zahájené dne 12. února 2015 z moci úřední podle ustanovení § 46 správního řádu s účastníkem řízení, společností ONIVON a.s., ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že se v období od 7. srpna 2012 do 11. února 2015 neregistroval jako držitel licence na obchod s plynem č. 241219581 u operátora trhu, což je v rozporu s ustanovením § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona,   s e   z a s t a v u j e .

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ONIVON a.s., se sídlem Orlická 164/20, 500 03 Hradec Králové, IČ: 259 42 182

Datum nabytí právní moci: 17. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 227.35 KB

Obsah

Sdílejte