One Energy & One Mobile a.s. – rozhodnutí k nezveřejnění informací a neuvedení ceníku o konečné ceně pro spotřebitele na internetových stránkách společnosti

Číslo jednací: 09145-3/2017-ERU

Obviněný, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající v rozporu s ustanovením § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách neměl na svých internetových stránkách nejméně dne 24. dubna 2017 a dne 15. května uvedeny informace o ceně za sdružené služby dodávky plynu a elektřiny pro domácnost s platností od 1. ledna 2017, čímž nejméně dne 24. dubna 2017 a dne 15. května 2017 nesplnil svou povinnost zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružených služeb dodávky plynu a elektřiny na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně sdružených služeb, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky plynu a elektřiny.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost One Energy & One Mobile a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 01879880

Datum nabytí právní moci: 12. 9. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte