One Energy Česká republika a.s. – rozhodnutí k užití agresivní obchodní praktiky, rozhodnutí k nedodržení parametrů kvality dodávek elektřiny a služeb a rozhodnutí k nedodržení parametrů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb

Datum

Číslo jednací: 00382-13/2016-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele užil agresivní obchodní praktiku ve smyslu ust. § 5a odst. 2 ve spojení s písm. f) přílohy 2 téhož zákona, když za období specifikovaná v Příloze tohoto rozhodnutí, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, požadoval po odběratelích specifikovaných tamtéž platby za sdružené služby dodávky elektřiny, které uvedeným odběratelům dodal i přesto, že si je tito odběratelé od něj neobjednali, a za období od 1. září 2014 do 6. října 2014 požadoval po odběrateli, platbu za sdružené služby dodávky plynu, které uvedenému odběrateli dodal i přesto, že si je odběratel od něj neobjednal, dopustil správního deliktu dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, dále se tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 141327186 v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. d) energetického zákona nedodržel parametry kvality dodávek elektřiny a služeb, neboť zaslal zákazníkovi, písemné vyřízení reklamace týkající se vyúčtování dodávky elektřiny, jež mu byla doručena dne 20. srpna 2014, v rozporu s ust. § 20 odst. 1 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb, ve znění pozdějších předpisů, až dne 12. května 2015, tj. o 250 dnů později, dopustil správního deliktu dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona a dále se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241327187 v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona nedodržel parametry kvality dodávek plynu a souvisejících služeb, neboť zákazníkovi, zaslal písemné vyřízení reklamace týkající se vyúčtování dodávky plynu, jež mu byla doručena dne 29. května 2015, v rozporu s ust. § 16 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb plynárenství, ve znění pozdějších předpisů, až dne 2. července 2015, tj. o 17 dnů později, a rozdíl v platbách zákazníka způsobený nesprávným vyúčtováním vypořádal v rozporu s ust. § 16 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v  plynárenství, ve znění pozdějších předpisů, až dne 27. srpna 2015, tj. o 59 dnů později, dopustil správního deliktu dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost One Energy Česká republika a.s., se sídlem Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 017 08 864

Datum nabytí právní moci: 29. 4. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte