One Energy Česká republika a.s., – rozhodnutí k neumožnění dálkového přístupu informací o právech spotřebitele

Číslo jednací: 07779/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 141327186 v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. l) energetického zákona nejméně dne 28. května 2015 nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých webových stránkách www.oneenergy.cz, Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Evropskou Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a neinformoval své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele seznámit, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost One Energy Česká republika a.s., se sídlem Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1- Staré Město, IČ: 017 08 864

Datum nabytí právní moci: 16. 9. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 618.35 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon