OMEXOM GA Energo s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 13687-3/2016-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. února 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Buková u Merklína, strojně zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň, IČO: 49196812

Datum nabytí právní moci: 14. 1. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 329.75 KB

Obsah

Sdílejte